ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Γενικοί κανόνες για τη σύνταξη μιας αίτησης

κανόνες για τη σύνταξη μιας αίτησης
Ο καθένας αντιμετωπίζει στη ζωή τουγραπτές δηλώσεις. Αυτό μπορεί να είναι δήλωση μίσθωσης, απόλυσης, μετάθεσης σε άλλη θέση ή κάποιου άλλου. Για να μην αναφέρουμε τα πολυάριθμα έγγραφα που πρέπει να γράφονται σε νοσοκομεία, φορολογικές υπηρεσίες, τράπεζες και άλλα ιδρύματα. Και το άτομο θέτει αμέσως το ερώτημα αν υπάρχουν γενικοί κανόνες για τη σύνταξη δηλώσεων.

Έντυπο αίτησης

Είναι ωραίο ότι σχεδόν όλα τα ιδρύματα, ειδικάμεγάλα γραφεία και κρατικές οργανώσεις, έχουν τα δικά τους έντυπα αίτησης για όλες τις περιπτώσεις ζωής. Τα δείγματα για την πλήρωση, κατά κανόνα, εκτίθενται για δημόσια προβολή σε περίοπτη θέση. Η ίδια εικόνα παρατηρείται με την είσοδο σε οποιονδήποτε οργανισμό, το προσωπικό του οποίου απασχολεί πάνω από 3-4 άτομα: υπάρχουν και παραδείγματα αιτήσεων για κάθε υπόθεση. Έτσι εάν σας ζητηθεί να γράψετε μια δήλωση σχετικά με το μοντέλο ή να συμπληρώσετε τα τετραγωνάκια σε μια ήδη συμπληρωμένη φόρμα, είναι προτιμότερο να συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση και να μην δημιουργείτε κάτι από τον εαυτό σας. Κάθε οργανισμός έχει τους δικούς της κανόνες για τη σύνταξη μιας αίτησης. Και αν δεν τους επιμείνετε, τότε τα έγγραφά σας δεν θα γίνουν αποδεκτά. Μερικές φορές μια τέτοια άρνηση είναι παράνομη, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να πληρούνται οι τοπικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των εγγράφων παρά να αποδειχθεί τρεις μήνες στο δικαστήριο ότι οι υπάλληλοι του οργανισμού ήταν λάθος.

Κανόνες επεξεργασίας της αίτησης υπό την USORD
κανόνες εφαρμογής

Υπάρχει ένα ενιαίο σύστημαοργανωτικά-διοικητικά έγγραφα ή, εν συντομία, το USORD. Δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους οργανισμούς, αλλά οι υπάλληλοι συχνά εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο για την εκτέλεση των εγγράφων.

Σύμφωνα με το UWWG, η προετοιμασία της αίτησης αρχίζει με τογράφοντας ένα καπάκι, το οποίο αναφέρει τις προσωπικές πληροφορίες του αιτούντος και του επικεφαλής του οργανισμού. Η λέξη "Δήλωση" γράφεται στην επάνω αριστερή γωνία, απέναντι από το καπάκι, όπου εμφανίζεται και ο εξερχόμενος αριθμός του εγγράφου. Στη συνέχεια έρχεται το κείμενο, στο τέλος υπογράφεται η ημερομηνία και η υπογραφή.

Γενικές απαιτήσεις

Ωστόσο, μερικές φορές υπάρχουν καταστάσεις ότανείναι απαραίτητο να γράψετε μια αίτηση χωρίς δείγμα και χωρίς συμπληρωμένο έντυπο. Υπάρχουν κανόνες για τη σύνταξη μιας αίτησης σε αυτήν την περίπτωση; Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν, αλλά δεν έχουν νομοθετηθεί σε κανέναν από τους κώδικες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται μάλλον για κανόνες επιχειρηματικής δεοντολογίας, η εφαρμογή των οποίων βοηθά τα μέρη να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Έτσι, τι θα πρέπει να είναι στην αίτησή σας:

συντάσσοντας μια αίτηση

1. Έξοδος αριθμός και ημερομηνία. Μια προαιρετική συνθήκη, αλλά αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην παρακολούθηση της κίνησης του εγγράφου.

2. Cap με πληροφορίες: σε ποιον απευθύνεται το έγγραφο και από ποιον.

3. Περιγραφικό μέρος.

4. Το σκέλος της αιτιολογίας. Γράφεται όταν είναι απαραίτητο. Ακολουθούν οι πηγές που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των απαιτήσεών σας.

5. Το αποφασιστικό μέρος. Εδώ περιγράφεται τι θέλετε να πάρετε στο τέλος.

6. Κατάλογος εφαρμογών.

7. Υπογραφή και ημερομηνία.

Η αίτηση δεν πρέπει να είναι άσεμνη, δεδομένου ότι παρέχει το νόμιμο δικαίωμα να μην εξετάσει αυτό το έγγραφο.

Και το τελευταίο: Οι γενικοί κανόνες για τη σύνταξη μιας αίτησης δεν προβλέπουν την εκτέλεση εγγράφου σε αυστηρά γραπτή ή έντυπη μορφή. Μετά από γραπτή αίτηση, θα πρέπει να υπάρχει μόνο υπογραφή και όλα τα υπόλοιπα - κατά την κρίση του αιτούντος.

  • Βαθμολογία: