ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πώς να αποκτήσετε άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες: πού και ποια έγγραφα να υποβάλετε

Για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα τηςη κατάρτιση με τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού είναι υποχρεωτική η χορήγηση κρατικής άδειας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η έκδοση αυτής της άδειας διεξάγεται με αυστηρά θεσπισμένη νομοθετική διάταξη. Ας εξετάσουμε περαιτέρω, πώς να αποκτήσετε άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

πώς να αποκτήσετε άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ποιος απαιτείται να έχει άδεια;

Άδεια για το δικαίωμα άσκησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο:

 1. Προσχολικά ιδρύματα.
 2. Στα σχολεία.
 3. Ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης. Περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, κολέγια, σχολεία κ.λπ.
 4. Οργάνωση της πρόσθετης εκπαίδευσης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μαθήματα, διαφορετικά γλωσσικά κέντρα για ενήλικες και παιδιά.
 5. Ιδρύματα άλλων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εξαιρέσεις

Η νομοθεσία καταρτίζει έναν κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η απόκτηση άδειας. Τέτοιες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν:

 1. Ενιαία σεμινάρια, διαλέξεις, μετά την οποία η πιστοποίηση δεν εκτελείται και τα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται επίσημα.
 2. Οι επιχειρηματίες που δίνουν προσωπικά ατομικά μαθήματα χωρίς τη συμμετοχή άλλων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, εννοούμε τους ιδιωτικούς λογοθεραπευτές, τους δασκάλους κλπ.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας

Πριν από αυτό, πώς να αποκτήσετε άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ένα ίδρυμα πρέπει ναπροπαρασκευαστικές δραστηριότητες. Ο κανονισμός, ο οποίος ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης άδειας, προβλέπει ορισμένες προϋποθέσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αναγκαιότητα της συμμόρφωσής τους καθιστά όλη τη διαδικασία αρκετά επίπονη και μακρόχρονη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία εγγραφής της οργάνωσης και μέχρι τη στιγμή της απόκτησης άδειας, μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες. Ταυτόχρονα, η συλλογή των αναγκαίων τίτλων δεν είναι το πιο δύσκολο στάδιο.

Πριν από αυτό, πώς να αποκτήσετε άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητεςθα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τις απαιτήσεις γιαδωμάτιο, εκπαιδευτικό προσωπικό, εξοπλισμό, προγράμματα κατάρτισης. Η σειρά τους θα εξαρτηθεί από τον τύπο της οργάνωσης, την ηλικία των μαθητών, την ώρα που θα είναι στην τάξη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους υγειονομικούς και πυροσβεστικούς κανονισμούς, στις μεθοδολογικές συστάσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων. Ένα υποχρεωτικό στάδιο είναι η διαμόρφωση του προκαταρκτικού χρονοδιαγράμματος.

άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το δωμάτιο

Δεν αρκεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να έχει μόνονομική διεύθυνση. Το ίδρυμα χρειάζεται χώρο που να ανταποκρίνεται στους στόχους της δραστηριότητας και σε όλα τα καθιερωμένα πρότυπα. Ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης, ενδέχεται να υπάρχουν απαιτήσεις για τον ελάχιστο αριθμό δωματίων, τις διαστάσεις, την ύπαρξη ξεχωριστών εισόδων, την κατάσταση του εδάφους κ.λπ.

Το ενδιαφερόμενο θέμα θα πρέπει να το κάνεινα μελετήσετε ανεξάρτητα τα SNiPs και SanPiNs, να επιλέξετε τις κατάλληλες συνταγές για συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας και να επιλέξετε τις εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να τεθεί σε σωστή μορφή. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνετε επισκευές χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα υλικά, να ρυθμίσετε ξυπνητήρι, να δώσετε την απαραίτητη θερμοκρασία και ούτω καθεξής.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, οι εργαζόμενοι καλούνται.Κρατική πυρκαγιά και SES. Επιθεωρούν και συντάσσουν γνώμη ασφαλείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εξοπλισμός, τα έπιπλα, το απόθεμα πρέπει επίσης να πληρούν τις καθιερωμένες απαιτήσεις. Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό. Αν οι μαθητές υποτίθεται ότι πρέπει να εφοδιάζονται με γεύματα, είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί ξεχωριστά η κουζίνα και η τραπεζαρία. Συμμόρφωση με τους ελέγχους προτύπων Rospotrebnadzor.

άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προγράμματα και προσωπικό

Η άδεια εκδίδεται στο ίδρυμα μόνο ότανσυμμόρφωση με όλες τις καθιερωμένες απαιτήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για ένα άτομο που δεν έχει κάνει ποτέ αυτό, είναι πολύ δύσκολο να τα αναπτύξετε μόνοι σας. Το γεγονός είναι ότι όλα τα προγράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με το GEF. Η συλλογή τους μπορεί να ανατεθεί σε μέλη ΔΕΠ που έχουν γίνει δεκτά στο κράτος. Στην ακραία περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο τα σχέδια άλλων ιδρυμάτων ή να εμπλέξετε έναν έμπειρο μεθοδολόγο βάσει της σύμβασης.

Κάθε πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί από τη διοίκηση του οργανισμού. Πριν αρχειοθετήσετε αίτηση άδειας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πρέπει να διαμορφώσετε μια διδασκαλίασύνθεση Τα προσόντα, η εμπειρία και τα άλλα χαρακτηριστικά των εργαζομένων επιβεβαιώνονται από τα σχετικά έγγραφα. Επιπλέον, θα πρέπει να αγοράσετε μεθοδολογική και εκπαιδευτική βιβλιογραφία, τεχνικά μέσα.

Απαιτούμενα έγγραφα

Έτσι πώς να αποκτήσετε άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες μόνο ένα εγγεγραμμένο άτομο μπορεί, ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πρέπει να υποβάλει:

 1. Νομοθετημένο αντίγραφο του Χάρτη.
 2. Η απόφαση για τη σύσταση μιας νομικής οντότητας ή για την τροποποίηση της συστατικής τεκμηρίωσης.
 3. Sv-in OGRN. Αν υπήρχαν αλλαγές στο μητρώο, τότε παρουσιάζεται η δήλωση. Όλα αυτά τα χαρτιά πρέπει να είναι συμβολαιογραφικά.
 4. Sv-in INN.

προσωρινή άδεια εκπαίδευσης

Προηγμένη

Τα παραπάνω έγγραφα επισυνάπτονται:

 1. Τίτλος εγγράφων για το κτίριο / δωμάτιο και έδαφος (εάν το ίδρυμα καταλαμβάνει ολόκληρο το κτίριο). Αυτό μπορεί να είναι μίσθωση, κυριότητα ιδιοκτησίας κ.λπ.
 2. Ο διευθυντής ενέκρινε προγράμματα κατάρτισης. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται και πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα.
 3. Πρόγραμμα σπουδών. Δείχνουν τον τύπο της εκπαίδευσης, το όνομα του προγράμματος, την εποχή της ανάπτυξής του, το επίπεδο, το διδακτικό προσωπικό.
 4. Πληροφορίες για τους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αντίγραφα των μητρώων απασχόλησης και των διπλωμάτων.
 5. Βοήθεια πιστοποιώντας τις δραστηριότητες υλικής και τεχνικής ασφάλειας. Καταρτίζεται σε έντυπο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και υπογράφεται από τον επικεφαλής.
 6. Υγειονομικό συμπέρασμα σχετικά με την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων για εκπαίδευση. Εκδίδεται το Rospotrebnadzor.
 7. Ένα έγγραφο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των συνθηκών για την παροχή τροφίμων, εξασφαλίζοντας την υγεία των μαθητών (εάν είναι απαραίτητο).
 8. Η πράξη της πυρασφάλειας.
 9. Αντίγραφο της απόδειξης που επιβεβαιώνει την καταβολή του τέλους.

αίτηση άδειας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εάν εκδοθεί άδεια για μια δομική μονάδα, προστίθεται η απόφαση για τη δημιουργία της, καθώς και το πιστοποιητικό εγγραφής στο κράτος και ο κανονισμός για την οργάνωση των εργασιών του.

Πού να πάτε;

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.αρχή μαζί με την αίτηση και αντίγραφο του διαβατηρίου του επικεφαλής. Τα υλικά μπορούν να φέρονται προσωπικά ή να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. Το εξουσιοδοτημένο όργανο μπορεί να είναι περιφερειακό, δημοκρατικό, περιφερειακό υπουργείο, επιτροπή ή εκπαιδευτικό τμήμα. Θεσπίζεται παρόμοια διαδικασία για τηνεπιχειρηματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Για αυτούς, στον κατάλογο των χρεογράφων θα λείπει η συστατική τεκμηρίωση. Όλες οι άλλες δραστηριότητες είναι παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζει η νομική οντότητα. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι καταχωρητές ισχυρίζονται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν επιχειρηματία να αποκτήσει άδεια απ 'ό, τι για οργανισμούς.

Διαδικασία

Τμήμα Εκπαίδευσης δέχεται χαρτιά σύμφωνα με την απογραφή και αποδίδει ένα σήμα. Η διαδικασία έκδοσης άδειας λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια:

 1. Μέσα σε τρεις ημέρες, οι ειδικοί ελέγχουντεκμηρίωση για την ορθότητα και την πληρότητα. Σε περίπτωση σφαλμάτων, επιστρέφεται στο θέμα για διόρθωση. Αυτό καθορίζει την περίοδο κατά την οποία μπορείτε να κάνετε αναθεώρηση. Δεν είναι περισσότερο από ένα μήνα.
 2. Αν δεν υπάρχουν αξιώσεις για τα χαρτιά, αρχίζειεπιτόπιους ελέγχους. Οι ειδικοί μελετούν την ακρίβεια των πληροφοριών, τη συμμόρφωση των πραγματικών όρων με τις απαιτήσεις της άδειας. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να διεξαχθούν επιτόπιοι έλεγχοι. Πρέπει να συμφωνηθούν με τον αιτούντα και να μην παραβιάσουν τα συμφέροντά του.
  έγγραφα ανανέωσης άδειας

Εντός 60 ημερών λαμβάνεται απόφασηχορηγώντας την άδεια ή την αρνούνται. Η τρέχουσα περίοδος ξεκινά την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης. Εάν οι εμπειρογνώμονες διαπιστώσουν την αδυναμία έκδοσης άδειας βάσει των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, το αντίστοιχο άτομο λαμβάνει την κατάλληλη απάντηση. Πρέπει να αναφέρει τους λόγους της άρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυσαρέσκεια της αίτησης επιτρέπεται εάν οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν είναι αναξιόπιστες ή οι συνθήκες που δημιουργεί το θέμα δεν είναι κατάλληλες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η άρνηση της εγκεκριμένης δομής από τον ενδιαφερόμενο φορέα μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Η διάρκεια της άδειας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν περιορίζεται. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών μπορεί να αναστείλει ή να το αποσύρει σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων κανονισμών από νομική οντότητα ή επιχειρηματία.

Ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών

Μπορεί να απαιτείται για:

 1. Η ανάγκη συμπλήρωσης της προηγούμενης άδειας με πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, των κλάδων ή των προγραμμάτων σπουδών.
 2. Αλλαγή της θέσης ή του ονόματος του ιδρύματος.
 3. Η εμφάνιση ενός νέου θεσμικού οργάνου στην αναδιοργάνωση της νομικής οντότητας.
 4. Τερματισμός της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης.

Ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών θα χρειαστούν πρόσθετα έγγραφα από τοενδιαφερόμενο πρόσωπο. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της αναδιοργάνωσης, θα πρέπει να υποβληθεί μια αντίστοιχη απόφαση, αποσπάσματα από το ενοποιημένο μητρώο, ένα νέο χάρτη. Η νομοθεσία προβλέπει επίσης προσωρινή άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εκδίδεται για ένα έτος. Μια τέτοια άδεια είναι απαραίτητη για τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες που έχουν προκύψει σε σχέση με την αναδιοργάνωση ενός ιδρύματος με τη μορφή διαχωρισμού ή διαχωρισμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οντότητα μπορεί να ανανεώσει την άδεια. Ο νόμος θεσπίζει τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται. Στα έγγραφα για την ανανέωση της άδειας θα πρέπει να συμπεριλάβετε έγγραφο που επιβεβαιώνει την ύπαρξη προηγούμενης άδειας. Στην πράξη, μια τέτοια διαδικασία χρησιμοποιείται σπάνια. Κατά κανόνα, οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιούν την ανανέωση της άδειας.

 κρατική άδεια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ευθύνη

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας απόκτησης άδειαςΣυχνά γίνεται αιτία παραβίασης των νομικών απαιτήσεων από πολλούς οργανισμούς και επιχειρηματίες Εν τω μεταξύ, η εργασία χωρίς άδεια εγγράφων συνεπάγεται:

 1. Διοικητική ευθύνη με τη μορφή ανάκτησης από 2 χιλιάδες ρούβλια. (για ιδιώτες) μέχρι 50 χιλιάδες (για οργανισμούς).
 2. Τιμωρία με τη μορφή πρόστιμο μέχρι 300 χιλιάδες ρούβλια, μέχρι 5 χρόνια φυλάκισης με τη συλλογή μέχρι 500 χιλιάδες ρούβλια.

Οι συγκεκριμένοι τύποι ευθύνης παρέχονταιγια εμπορικούς οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια. Όσον αφορά τους κρατικούς θεσμούς, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να εργαστούν με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών. Εάν το εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει παραβιάσει το νόμο, ο Διοικητικός Κώδικας (άρθρο 19.20, μέρος 1) θεσπίζει ποινή. Η αξία του είναι μέχρι 250 χιλιάδες ρούβλια. Πρέπει να ειπωθεί ότι οι συνέπειες που συμβαίνουν όταν διαπράττονται παραβιάσεις δεν είναι ανάλογες με τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την απόκτηση άδειας.

 • Βαθμολογία: