ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πληρεξούσιο για μισθούς: νομικά ζητήματα

Εξουσιοδότηση για μισθούς στοτο γραφείο του ταμία μπορεί να απαιτείται σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο δεν μπορεί να απευθυνθεί ανεξάρτητα στον εργοδότη και να λάβει τα χρήματα που έχει κερδίσει. Ορισμένες από τις αποχρώσεις της σύνταξης αυτού του σημαντικού εγγράφου περιγράφονται στο άρθρο που παρουσιάστηκε.

Γενικές πληροφορίες

Εξουσιοδότηση για μισθούςαντιπροσωπεύεται από πράξη που προβλέπει την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να εκδίδει αυτό το έγγραφο, ορίζοντας έναν εξουσιοδοτημένο πολίτη ως αντιπρόσωπό του. Επιπλέον, η σύνταξη της πληρεξουσιότητας στο γεγονός ότι, αντίθετα με τα ίδια έγγραφα που δίνουν το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δεν είναι απαραίτητο να την πιστοποιήσετε από συμβολαιογράφο. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδική μορφή αυτής της πράξης. Η πληρεξουσιότητα για τη λήψη μισθών μπορεί να γίνει αυθαίρετα, αλλά μόνο γραπτώς. Φυσικά, κατά τη σύνταξή της, είναι απαραίτητο να αναφερθούν ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες και προϋποθέσεις.

πληρεξούσιο για τους μισθούς

Περιεχόμενα

Το έγγραφο που αναλύεται είναι άκυρο εάνΔεν διευκρινίζει την ημερομηνία της ανάληψής του. Με άλλα λόγια, η πληρεξούσια πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό της υπογραφής του από τον κύριο υπόχρεο. Αν αυτό δεν γίνει, τότε το έγγραφο δεν θα έχει νομική ισχύ, θα είναι επίσης άκυρο για τρίτους. Ένα άλλο αναλλοίωτο χαρακτηριστικό θεωρείται δικηγόρος του ατόμου. Κατά κανόνα, θα πρέπει να συνταχθεί το επώνυμο, το όνομα και το πατρόνυμο του προσώπου που θα μεταβιβάσει τα συμφέροντα του υπαλλήλου και, φυσικά, τον κύριο υπόχρεο. Είναι επίσης απαραίτητο να σημειώσετε τα στοιχεία της διεύθυνσης και του διαβατηρίου με σκοπό την ακριβέστερη αναγνώριση. Η πληρεξούσιο για τη λήψη μισθών, επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επαναξιολόγησης, δηλαδή τη μεταβίβαση εξουσίας από τον διαχειριστή σε τρίτο μέρος. Το πιο σημαντικό σημείο του εν λόγω εγγράφου είναι η περιγραφή της ανάθεσης. Πρέπει να εκφραστεί σαφώς και να μην υπάρχει η δυνατότητα διπλής κρίσης.

πληρεξούσιο για την παραλαβή των μισθών στο ταμείο της οργάνωσης

Ποιος διαβεβαιώνει

Όπως σημειώθηκε, η πληρεξουσιότητα για να λάβετεοι μισθοί μπορούν να πιστοποιούνται στο γραφείο συμβολαιογράφου και μπορεί να μην έχουν τέτοια επιβεβαίωση. Εν πάση περιπτώσει, το έγγραφο αυτό πρέπει να πιστοποιείται από ορισμένα πρόσωπα που προσδιορίζονται στους κανόνες του Αστικού Κώδικα. Μεταξύ αυτών των ατόμων, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο εργοδότης απασχολεί έναν πολίτη. τη διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου σπουδάζει · τη διαχείριση του νοσοκομειακού ιδρύματος εσωτερικών ασθενών, στο οποίο ο κύριος υπόκειται σε θεραπεία.

Άλλες αποχρώσεις

Η πληρεξουσιότητα ισχύει για τον όροενδείκνυται, επομένως, είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση σε συγκεκριμένο χρόνο. Η απώλεια της προθεσμίας δεν θα επιτρέψει στον εργοδότη να εκδώσει χρήματα στον πληρεξούσιο. Κατά τη σύνταξη αυτού του εγγράφου, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε σοβαρά την ονομαζόμενη διαδικασία. Επομένως, είναι απαραίτητο να καθοριστεί για ποιο χρονικό διάστημα θα ληφθεί ο μισθός. Για παράδειγμα, αν χρειαστεί να πάρετε χρήματα για την εργάσιμη περίοδο τον Μάιο, τότε θα πρέπει επίσης να δηλώσετε στο πληρεξούσιο "πάρτε το μισθό μου για το Μάιο του 2016". Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος πρέπει να πάρει συνεχώς τον μισθό του, υποτίθεται ότι αυτό είναι επίσης δυνατό, αφού δεν περιορίζεται από το νόμο. Στη συνέχεια, το κείμενο μπορεί να γραφτεί ως εξής: "... για να λάβετε το μηνιαίο μισθό μου."

πληρεξούσιο για μισθό μπορεί να πιστοποιηθεί

Συνοψίζοντας. Μια πληρεξούσια θεωρείται έγγραφο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά έναν υπάλληλο να λάβει τα απαραίτητα χρήματα όταν δεν υπάρχει φυσική ικανότητα να το κάνει μόνο του. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τη βούληση του εντολέα, δηλαδή να εκδώσει μισθό στο πρόσωπο που καθορίζει ο εργαζόμενος.

  • Βαθμολογία: