ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ποια είναι η έκφραση της ελευθερίας επιλογής; Η αντικειμενική και υποκειμενική πραγματικότητα της επιλογής

Μόλις η Μαρίνα Τρεντέγιεβα είπε: "Ένας άνθρωπος που έχει ρίξει τις αλυσίδες και τα φτερά γίνεται ζητιάνος. Ή δωρεάν; Ας αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του. " Και με κάποιους τρόπους έχει δίκιο, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέξει και μόνο εξαρτάται από το ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή είναι ακριβώς η ελευθερία επιλογής;

Τι είναι η ελευθερία και η επιλογή;

Είναι δύσκολο να απαντήσουμε στην ερώτηση: "Ποια είναι η ελευθερία επιλογής;" - χωρίς να αναλύονται τέτοιες έννοιες όπως "ελευθερία" και "επιλογή" πριν.

Η ελευθερία στο σύνολό της μπορεί να αντιμετωπιστεί από δύο όψεις. Παρά την ποικιλομορφία των θεωριών και των εννοιών, η ελευθερία είναι δύο μεταβλητές:

  1. Επιτρεπτικότητα. Ένα άτομο ενεργεί για τα δικά του συμφέροντα, όπως κρίνει κατάλληλο. Δικαιολογεί κάθε πράξη του και δεν περιορίζει τις ενέργειές του με κανέναν τρόπο.
  2. Αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή, ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί ως ελεύθερο όπως μπορεί να το αντέξει.

Η επιλογή μπορεί να ερμηνευτεί ως η ανάγκη ενός ατόμου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ποια είναι η ελευθερία επιλογής

Τι επηρεάζει την επιλογή;

Ποια είναι η ελευθερία επιλογής; Πιθανότατα, η ικανότητα να πάρει μια απόφαση που φέρνει τη λιγότερη δυσφορία. Αλλά ακόμα και η επιλογή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες:

  • Εξωτερικές ρυθμιστικές αρχές της ελευθερίας. Οι εξωτερικοί περιοριστές της αυθαιρεσίας του ανθρώπου είναι ο νόμος, τα έθιμα και οι παραδόσεις.
  • Εσωτερικές ρυθμιστικές αρχές της ελευθερίας. Αυτή η εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου προσώπου: τα ηθικά πρότυπα, η θρησκεία, η κατανόηση της ηθικής.

Αυτές οι πτυχές καθοδηγούν κάθε άτομοκάνοντας την επιλογή σας. Παραδόξως, αλλά μόνο εφαρμόζοντας ένα ή άλλο μοντέλο συμπεριφοράς που αντιστοιχεί στις ηθικές αρχές ενός ατόμου, αισθάνεται ελεύθερος.

Ποια είναι η ελευθερία επιλογής;

ποια είναι η ελευθερία επιλογής

Η ελευθερία επιλογής πρέπει να εξεταστεί σε δύο περιπτώσειςπτυχές: υποκειμενική και αντικειμενική. Με βάση την υποκειμενική, η ελευθερία επιλογής συνίσταται στην ακολουθία μιας από πολλές εναλλακτικές συμπεριφορές που θα αντιστοιχούν περισσότερο στην ηθική ενός ατόμου.

Σε αντικειμενική συναίνεση, ελευθερία επιλογήςεκφράζεται σε ένα νομικό πλαίσιο για ένα μοντέλο ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μια δεδομένη κατάσταση. Στη νομοθεσία, μπορείτε συχνά να βρείτε συμμαχίες "ή" και "ή". Υπάρχουν νόμοι όπου αναφέρεται ρητά ότι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ένα άτομο μπορεί να ενεργήσει κατά την κρίση του. Υπάρχει επίσης νομοθεσία που απαριθμεί όλες τις πιθανές συμπεριφορές σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Δηλαδή, το δικαίωμα δίνει σε ένα άτομο την ευκαιρία να επιλέξει με ποιον τρόπο θα εκπληρώσει αυτό ή εκείνο το καθήκον ενώπιον της κοινωνίας.

Αν λάβουμε υπόψη όλα τα παραπάνω,απαντώντας στην ερώτηση: «Ποια είναι η ελευθερία επιλογής;» - μπορούμε να πούμε τα εξής: συνίσταται στην ικανότητα ενός ατόμου να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και να ενεργεί για δικούς του σκοπούς, χωρίς να αμφισβητεί τις δικές του ρυθμιστικές οδηγίες και χωρίς να παραβιάζει το νόμο.

  • Βαθμολογία: