ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ανθρώπινες δραστηριότητες - μια ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής δραστηριότητας

Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μια ιδιότυπη μορφήαλληλεπίδραση με την περιβάλλουσα πραγματικότητα. Αυτή είναι μια δύσκολη κατηγορία. Δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα ενός ατόμου, ως αποτέλεσμα του οποίου υπάρχει μετασχηματισμός του περιβάλλοντος της ύπαρξης και του ίδιου του ατόμου. Αυτή είναι η δραστηριότητα των ατόμων, που ρέουν είτε συλλογικά είτε μόνοι, μόνοι με τον έξω κόσμο. Αλλά, ό, τι και αν είναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστά, δεν μπορεί να αποσυρθεί από τις δημόσιες σχέσεις, από τη ζωή της κοινωνίας. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνεται στο σύστημα κοινωνικών σχέσεων, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει καθόλου ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η ομοιότητα με τα ζώα είναι και αυτόςπροσαρμόζεται στις συνθήκες της ζωής, αλλά η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή: η δραστηριότητά της είναι μετασχηματιστική. Επομένως, τα ζώα ζουν στο φυσικό περιβάλλον και οι άνθρωποι ζουν στο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα της συνειδητής εργασίας τους, όπου δημιουργούνται ορισμένες σχέσεις: κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, νομικές κ.λπ. Στον ζωικό κόσμο, τέτοιες συνδέσεις απλά δεν υπάρχουν. Η πραγματικότητα γύρω από τους ανθρώπους είναι το αποτέλεσμα των δημιουργιών τους.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα επικεντρώνεται λόγω τουότι κατέχει συνείδηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα που τέθηκε στο μυαλό. Ο στόχος πρέπει να ταιριάζει με τις δυνατότητες. Όλα όσα βοηθούν στην επίτευξη ενός στόχου στην εργασιακή διαδικασία ονομάζονται εργαλεία εργασίας. Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα.

Οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι κίνητρο, λοιπόνυπάρχει ένας λόγος που τον ωθεί στη δράση. Το κίνητρο δημιουργείται υπό την επίδραση των αναγκών και των συμφερόντων. Το κύριο κίνητρο είναι η επιθυμία να ικανοποιηθούν οι δικές του ανάγκες, η κύρια πηγή ανθρώπινης δραστηριότητας.

Κυρίως ανθρώπινες δραστηριότητεςχωρισμένη σε σωματική και πνευματική. Φυσική είναι η μετατροπή διαφόρων φυσικών αντικειμένων ή δημόσιων αντικειμένων. Το πνευματικό είναι να αλλάξουμε την ανθρώπινη συνείδηση.

Η πρακτική δραστηριότητα είναι πρακτικήαλλάζοντας τον κόσμο και την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του ατόμου. Μόνο η μετατροπή της φύσης είναι υλική και παραγωγική, και ο μετασχηματισμός της κοινωνίας είναι μια κοινωνικο-οργανωτική δραστηριότητα.

Η ανθρώπινη νοητική δραστηριότητα είναι πολύπλευρηκαι ποικίλη. Υπάρχει κατανόηση των αξιών, που εκφράζεται στην ιδεολογία και την κοσμοθεωρία. Ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει υλικές και πνευματικές αξίες, δηλαδή να είναι δημιουργική. Αλλά τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς δεν είναι μόνο συνειδητά, αλλά και ασυνείδητα. Στη δημιουργικότητα, η διαίσθηση παίζει ιδιαίτερο ρόλο.

Για μια πλήρη ύπαρξη στην κοινωνία απαιτούνται διαφορετικοί τομείς δραστηριότητας. Επίσης, οι άνθρωποι που διαφέρουν στα χαρακτηριστικά τους προτιμούν αυτή ή σφαίρα πιο κοντά τους.

Περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, υπάρχουν οκτώ:

 1. Παιδαγωγική. Εισάγει τους ανθρώπους στις κοινωνικές αξίες. Περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινωνίας, από το νηπιαγωγείο έως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοί της, δάσκαλοι.
 2. Πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης. Περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις διαχείρισης της κοινωνίας. Οι διαχειριστές, οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι ασχολούνται με αυτό.
 3. Επιστήμη Δημιουργία νέων εξελίξεων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τον κόσμο. Οι επιστήμονες ασχολούνται με αυτό.
 4. Art Δημιουργία πνευματικών αξιών. Καλλιτέχνες, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες ασχολούνται με αυτό.
 5. Οικολογία. Σχεδιασμένο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ερευνητικά ινστιτούτα, υπουργεία, διάφορες ενώσεις ασχολούνται με αυτό.
 6. Οικονομία Αύξηση του πλούτου των υλικών. Τραπεζίτες, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι ασχολούνται με αυτό.
 7. Ιατρική Καλείται να βελτιώσει την κατάσταση της ανθρωπότητας, πρόκειται για νοσοκομεία, πολυκλινικά και άλλα ιδρύματα υγείας, και ασχολούνται με τους γιατρούς και άλλους ιατρούς.
 8. Φυσική κουλτούρα. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Συμμετείχαν αθλητές, καθώς και απλοί πολίτες.
 9. </ ol </ p>
 • Βαθμολογία:
 • Διαβάστε